Yollar

25 Kasım 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Yollar

Günlük hayatımızda motorlu taşıtların büyük önemi vardır. Bugün yalnız dünyadaki otomobil­lerin sayısı 100 milyonun üzerindedir. Üstelik bu sayı giderek çoğalmaktadır. Bunun sonucu olarak birçok yeni yol yapılmakta, var olan yollar da gittikçe artan trafik oylumunu kaldıracak hale getirilmektedir. Pek çok ülkede hızlı motorlu ta­şıtların yol alabileceği güvenlikli yollar yapılmak­tadır. Bu yollar dünyanın çeşitli yerlerinde çeşit­li adlarla anılır. Örneğin böyle yollara İngiltere’de motorway, Fransa’da autoroute, Almanya’da autobahn, İtalya’da autostrada gibi adlar verilir. Bu yolların ilki 1925’te İtalya’da açılmıştır.
Bu tür yollarda iki şerit vardır; yani zıt yön­de yol alan motorlu taşıtlar kesinlikle birbirinden ayrılmıştır. Trafiğin yavaşlamaması için virajlar yumuşak, eğimler hafiftir. Otobanlarda kavşak ya da trafik ışıkları da yoktur. Öbür yollar oto­banın altından ya da üstünden geçip gider.
Yol yapımının ilk evresi, yolun geçeceği böl­geyi incelemek, haritasını çıkarmaktır. Ancak bundan sonra yolun geçeceği yer saptanır. Bu yapılırken de elden geldiğince az engebeli, engel­li yerler seçilir. Böylece tünel, köprü gibi pahalı­ya mal olan inşaatlardan sakmılmaya çalışılır. Yoiün nerede açılacağına karar verildikten sonra, yol yatağını hazırlamak üzere buldozerler, ekska­vatörler, greyderler harekete geçer.
Yolun altındaki toprağın özellikleri çok önemlidir. Yolun altındaki toprak tabakasına “alt
tabaka” elenir. Alt tabakadaki toprak zayıfsa, güçlendirmek için içine kum, çakıl gibi malze­meler katılır. Alt tabaka aynı zamanda ağır silin­dirlerle ya da şahmerdanlarla da düzeltilebilir. Alt tabakanın üzerine bir tabaka ezilmiş taş dö-şenir. Bu kırık taş tabakası yolun üst yüzeyi, yani asfalt ya da beton için bir taban meydana getirir.
İki tür üst yüzey vardır: sert yüzey ve esnek yüzey. “Sert” yüzeyli yollar betondan yapılır ve altlarındaki toprak biraz çökse bile yol bozul­maz. Beton ezilmiş taş tabakasının üzerine, para­lel maden kalıplar arasına dökülür. Sonra, kalıplar boyunca döşenmiş raylarda yol alan yayma ve düzleme makineleri işe koyulur; yolu düzleyip betonu sıkıştırır.
“Esnek” üst düzey ise küçük kırık taş­lardan meydana gelir. Kırık taşlar genellikle kat­ranla karıştırılır. Bu taş-katran karışımına “maka­dam” ya da “asfalt” denir. Karışım sıcakken ma­kinelerle yola dökülür. Sonra gene makinelerle yolun üzerine düzgünce yayılarak sıkıştırılır. Bun­dan sonra sıra ağır silindirlere gelir. Silindirlerle iyice sıkıştırılıp ezilen yol kolay kolay aşınmayan bir yüzey kazanır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ÖKSÜZ İLÂÇLAR