VVANKEL MOTORU

25 Kasım 2008 tarihinde tarafından eklendi.

VVANKEL MOTORU
Kimi otomobillerde ise sıradan motorlardan büsbütün değişik, dönel devimli motorlar kullanı­lır. Bu motor sıradan bir benzin motoru gibi, ya­kıt olarak benzin yakar. Ancak dönel bir hareket üretir. En çok kullanılan dönel devimli motor Wankel motorudur. ‘ Sıradan bir otomobil motorunun en büyük sakıncası, pistonların yu­karıdan aşağıya doğru hareket üretebilmesidir. Bu yukarı-aşağı hareketin otomobili hareket et­tirmekte kullanılabilmesi için, önce dönel bir harekete dönüştürülmesi gereklidir. Ayrıca sıradan benzin motorunda pistonun dört zamanından an­cak birisi enerji zamanıdır. Wankel motorunda ise bu sorunlar çözümlenmiştir. Wankel motoru sı­radan bir otomobil motoru gibi, dört zamanlı il­keye göre çalışır. Yalnız, dönel hareketi doğru­dan doğruya, “dolaysız” olarak üretir. Ayrıca her dönüşte enerji üretebilir. Wankel motoru aynı büyüklükte bir benzin motorundan daha hafif­tir, hareketli parçalan da daha azdır. Öyleyken, benzin motorundan çok daha güçlüdür.
Wankel motorunda motor mahfazası “sekiz” biçimindedir. Bu mahfazanın içindeki boşluğu üç parçaya böler. Her bölme sırayla ve sürekli olarak indüksiyon, kompresyon (sıkıştırma), enerji ve egzost evrelerinden geçer.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hidrolik Enerji Nedir