SÜPERHETERODİN RADYO

15 Ekim 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Yukardaki paragrafta bahsetti­ğim mahzuru önlemek için, süper­heterodin radyo tipleri geliştirildi. Radyo seçiciliği arttı, istenmeyen osilasyonlar önlendi. Yüksek seçiciliği temin için anten­den alınan yüksek frekansı(RF), ilk kademede kuvvetlendirilir. MIK-SER(M) karıştırıcıda, osilatör (Osc)den gelen 455 + F değerinde bir frekansla karşılaştırılır (çıkarma işlemi). Mikser çıkışından elde edi­len, daima sabit 455 Kc frekansı­dır. Bu, ara frekans(IF) kademele­rinde kuvvetlendirilip, dedektör(Det) de ses frekansı çevrilir. Ses kuvvetlendirmesinden sonra hopar­löre gönderilir. Görüleceği üzere, 200 Kc’lik bir istasyon dinlemek için 455 + 200= 655 Kc bir frekans, osilatörden miksere gönderilince, çıkış daima 455 sabit bir frekans geçirici devrede kuvvetlendirilip, ses frekansına dönüştürülmektedir. Böylece mükemmel bir seçicilik el­de edilmiş olur (Amerikan radyola­rı 455 Kc, Avrupa radyoları genelde 465 Kc (IF) ara frekans kul­lanırlar).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Hidrolik Enerji Nedir