Köprüler

25 Kasım 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Köprüler
İnşaat mühendisinin en heyecan verici gö­revlerinden biri, kuşkusuz, köprü yapmaktır. Çağdaş inşaat yöntemleri ve malzemeleri kulla-rak geniş haliçlerin, derin ırmak vadilerinin üze­rinde son derece güzel, upuzun köprüler kurabilir. Artık doğal engebelerin inişine çıkışma uygun demir ve kara yolları yapmak zorunlu değildir.
Dört ana tür köprü vardır: Payandalı köprü, kemerli köprü, dirsekli köprü ve asma köprü. Üze­rinden kara ya da demir yolu geçmesi tasarlanan bir köprünün hangi türden olacağı birçok etken­lere bağlıdır. Bu etkenlerin başında köprünün ayakları arasındaki açıklık, yani aşılması gereken uzaklık, aşılacak suyun derinliği, su yatağındaki ve suyun iki yakasındaki toprağın yapısı gelir.
Ayrıca köprünün altından vapur geçip geçmeye­ceği de göz önüne alınır.
Her çeşit köprünün kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin, aşılacak su derin ve genişse, asma köprü kullanılır. Asma köprünün ayaklan genellikle suyun daha sığ olduğu kıyıya yakın yerlere yapılır. Aşılacak su geniş ama sığsa, yalın bir payandalı köprü ya da kısa aralıklı kemerler­den oluşmuş bir kemerli köprü yeğ tutulur.
Ancak hangi tür köprünün yapılması uygun görülürse görülsün, köprünün gerek karadaki, ge­rekse suyun altındaki temelleri çok sağlam ol­malıdır. Köprünün projesini çizen, temellerin taşımak zorunda olduğu yükü çok iyi hesapla­mak zorundadır. Bu yükün içine köprünün kendi ağırlığı, yani darası da, üzerinden geçecek trafi­ğin hareketli ağırlığı da girer. Ayrıca, örneğin rüzgârın yükü gibi, ek yükler de hesaba alınır. Rüzgâr yükünün hesaplanabilmesi için, köprünün maketi bir rüzgâr tünelinde denenir.
Temeller atıldıktan ve payandalar yapıldık­tan sonra köprünün üst kesiminde işe başlanır. Buna üstyapı denir; köprüden geçecek olan kara ve demiryolu bu kesime döşenir. Üstyapının türü yapılacak köprünün özelliğine bağlıdır. Üstyapı çelik tabakalardan, önceden dökülmüş beton ve betonarmeden, ya da bu malzemelerin karışımın­dan olabilir. İşe köprü payandalanndan başlanır, yapılan yerler ortada birleşinceye kadar devam edilir. İnşaatın ortada birleşinceye kadar çök-memesi için, çok kez yapı iskelesi gibi geçici bir desteğe gereksinme olur. Özellikle kemerli köp­rülerde böyle bir destek zorunludur. Çünkü ke­merli köprü tamamlanıncaya kadar çok zayıftır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Yollar