JAMES HARGREAVES (17227-1778)

25 Kasım 2008 tarihinde tarafından eklendi.

JAMES HARGREAVES (17227-1778)
Uçan mekiğin keşfi dokuma ipliğine olan gereksinmeyi artırdı. 1760 yılının ortalarına ka­dar, iplik ya elle bir öreke üzerinde eğirilirdi, ya da tek kirmenli çıkrıklar kullanılırdı. Ancak her iki yöntem de dokumacıların artan iplik ge­reksinmesini karşılayamayacak kadar yetersizdi. 1764 yılında Lancash ire’da, Standhill’de oturan yoksul bir dokumacı olanJamesHargrea-ves çok kirmenli bir eğirme makinesi üzerinde çalışmaya başladı. 1768’de sekiz kirmenli bir makine yapmayı başardı.
Kay’in başına gelenleri bilen Hargreaves, buluşunu sır olarak saklamaya çalıştıysa da, ha­ber yayılmakta gecikmedi, işçiler Hargreaves’in makinesini parçaladılar ve onu memleketinden uzaklaşıp Nottingham’a sığınmaya zorladılar. Dokuma endüstrisini makineleştirmenin yararla­rın! kavrayan Nottinghamhlar Hargreaves’i iyi karşıladılar. Bunun üzerine Hargreaves otuz kirmenli bir çıkrık makinesi yaptı ve bir fabrika kurdu. 1770’te de buluşunun patent hakkım al­mayı başardı. Ancak tıpkı Kay’e olduğu gibi, Hargreaves’in makinesi de bir süre sonra bozuk olduğu gerekçesiyle geri çevrildi. Dolayısıykı Hargreaves buluşu karşılığında pek az para ala­bildi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
YILANLAR DİLLERİNİ NİÇİN OYNATIRLAR?