İLK VERİCİ RADYOM

15 Ekim 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Daha önceden tek lambalı regeneratif radyoda amplifikasyonu artırmak için lamba anot devresin­den ızgarasına endüktif kuplaj ile pozitif geribesleme vermiştim; fakat kuplajı biraz daha artırınca, yani çı­kış bobinini girişe daha çok yaklaş­tırınca, olanlar oldu. Hayret! Anot ile kontrol ızgara­sı arasında artan geribesleme, be­nim tek lambalı radyomu verici gibi çalıştırmaya başlamıştı, işte ben, osilasyon nedir, nasıl olur, o gün öğrenmiş oldum (Zannederim Markoni biraz acele etti). 300 km uzaktaki Ankara uzun dalga vericisi frekans bandında bir vericiye sahip olmuş ve komşu rad­yoları etkileyebiliyordum. Bir tek Triyot lamba ile gerçekleştirdiğim bu verici, aşırı pozitif geribeslemenin bir cilvesi idi. Bu olayda benim elde ettiğim başarı, uzaktaki Ankara Radyosu’na rakip olabilecek saha şiddetin­de çıkış alabilmiş oluşu. Tabiatıyla bu bir tesadüf idi ve ben bu tesa­düfü kendimce değerlendirdim.
Frekans modülasyonu ile ilgile­nenlere bu vesile ile benim bu tek lambalı vericimin variyabl kondan­satörüne paralel kapasitif bir mik­rofon bağlamış olsaydım, uzun dalga bandında frekans modülas­yonu gerçekleştirmiş olacağımı ha­tırlatırım.
Salonlarda ses yayın cihazı ile konuşma yaparken, hatalı seslen­dirme nedeniyle hoparlör-mikrofon arasındaki akustik geri besleme de çınlama ve yankılama yaparak ra­hatsız edici bir durum yaratmakta­dır. hoparlör yönünü mikrofondan baş­ka tarafa çevirmek veya sesi kıs­maktır.
1930’ların radyoları daha iyi ayar yapayım derken, verici duru­muna geçiyor ve bazen pikap ça­lan radyoların birer verici gibi komşulardan duyulduğunu büyük­ler hatırlarlar. Hatta bu olayı bir nevi casusluk zannedenler de vardı.
Geribesleme, transistorlu dev­relerin, geniş frekans bandında ka­rarlı kuvvetlendirme yapabilmeleri için giriş çıkış dirençlerinde ihtiya­ca göre değişmeyi sağlamaktadır.
Lambalı elektronikte kontrol ız­garası, lamba içinden geçen akımı, gerilim kontrolü ile azaltıp çoğalta­biliyordu ve girişte akım harcama­sı çok azdı. Çünkü giriş direnci çok yüksekti.
Bipolar transistörlerde giriş empedansı küçüktür ve base’e uy­gulanan sinyal bir akım sarfiyatı ile transistor akımını kontrol eder. FET’lerin icadı ile giriş empedansı, lambalarinki gibi yüksek bir kontro­lü mümkün kıldı. Bipolar transistör­lerde devre katları arasındaki uyum, geribesleme ile temin edil­mektedir.
Genel olarak geribesleme, dört kategoriye ayrılır. Çıkıştan girişe uy­gulanan geribeslemeler. A-Gerilimden seri geribesleme: Giriş direnci büyür, çıkış direnci dü­şer, gerilim kazancı düşer.
B-Akımdan seri geribesleme: Giriş ve çıkış direnci büyür, gerilim kazancı düşer, akım kazancı de­ğişmez.
C-Gerilimden paralel geribesle­me: Amplifikatörün gerilim kazan­cı değişmez, akım kazancı azalır, giriş ve çıkış dirençleri küçülür.
D-Akımdan paralel geribesle­me: Giriş direnci küçülür, çıkış di­renci büyür, gerilim kazancı değişmez, akım kazancı azalır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.