Hidrolik Enerji Nedir

29 Eylül 2008 tarihinde tarafından eklendi.

ADINDAN da anlaşılacağı gibi sıvılann hareketinden elde edi­len enerjiye hidrolik enerji denir. Akarsuları böl ülkelerde yeterince ya­rarlanılmaktadır, bu enerji kay­nağından. Enerji kaynağı olan sıvı su­dur. Hidrolik enerjiyi incelemeden önce sıvılar hakkında bazı temel bil­giler edinmekte yarar görüyoruz. Bu­nun için daha önce tanımını gördüğümüz Hidrostatik basıncın in­celenmesi ile konuya girmemiz gere­kiyor. Önce bir. deney yapmamız ge­rekiyor. Bir kutunun ağzına duyarlı bir zar gerelim.Bu zan bir basınç ölçere bağlıyalım. Sonra zar gerilmiş kısmı su dolu bir kabın içine batıralım. Suyun basıncı zara etki edecek ve ona bağlı basınçölçerde suyun basıncını bize belirtecektir. Sıvıların çeşitli yüzeylere olan basınçları türlerinine göre değişir. Sıvılar türlerine göre çeşitli yüzeylere basınç yaparlar. Bunu da bir formülle sonuca bağlayabiliriz:
Basınç = Dikey Yükseklik x Sıvının özgül ağırlığıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Köprüler