HİDROJEN YAKITLI AİRBUS PİLOT PROJESİ

12 Ekim 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Hamburg-Finkenwerder’de nakliye ve yolcu uça­ğı firmalarınca benimsenen, gelecekteki hava trafiği­nin çevrede doğuracağı sorunların çözümü konulu çalışmalar, yine ilgili çevrede MBB’nin geleceğe yö­nelik araştırması olarak değerlendirilmektedir. Daha 70’li yıllarda, fiyatı hızla artan petrole karşı bir alterna­tife sahip olmak için bütün büyük uçak yapımcıları, ve Amerikan Uzay Araştırmaları Merkezi (NASA) tarafın­dan hidrojen konusunda araştırmalar yaptılar. Denemelerin sonucu: Hidrojen, havacılıkta kullanılabilir; ancak hava alanlarındaki alt yapı çok pahalıya mal olur. Petrol fiyatlarının düşürülmesiyle bu düşünceler rafa kaldırıldı. Buna rağmen, MBB firması uzmanlarının, sa­dece “çevrenin korunması, her şeyden önce gelir” dü­şüncesinden hareket ederek araştırmalarına devam ettikleri bilinmektedir.
MBB’de Araştırma-Geliştirme Müdürü Dr.Dieter Volk, “şayet hava taşıtlarında toplam benzinin sade­ce %1 ile 1,5’unu kullanırsak, bize öyle geliyor ki, ha­va trafiğinde çevre sorunları kendiliğinden hallolur” diye ifade ediyor. Bundan dolayı gelecek için, soru­nu çözecek yeni bir şeyler hazırlanmalı, bu da hidro­jen olabilir. Renksiz ve kokusuz bu gazın yanması sonucu, çok az zararlı maddeler oluşur. Hidrojenin da­ha önemli avantajı: Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların veya odun, yer kömürünün aksine, sera et­kisinin nedeni olacak tek bir karbondioksit molekülü bile oluşmaz. Büyük çapta iklim değişmelerine yol aça­bilecek ölçüde yerkürenin ısısının artması da söz ko­nusu değildir.
Bazı gerçekler şüphesiz değişmiyor ve hidrojenin, geleceğin enerji alternatifi olacağını gösteriyor. Bu kay­nak, insanlığın hizmetine gireceği günü bekliyor. Su­yun bileşenlerine ayrışması için, özel sistemlerin rejenerativ enerjilerle (güneş, rüzgâr, su ve yer ısısı) kurulması gerekir. Hidrojen, bugüne kadar kullanılan uçak yakıtından üç kat daha yüksek yanma randıma­nına sahiptir. Bu suretle, uçağın beraberinde taşıdığı yakıtın ağırlığı çok daha az olacak. NASA’nın deney­leri, yakıt olarak kullanmak için yeni tekniklere ihtiyaç duyulan hidrojenin, uçak benzininden daha güvenilir olduğunu, şimdiden açıkça gösterdi. Bunlar, prensip olarak uzay yolculuğundan biliniyor.
Ancak hidrojenin özgül ağırlığının az oluşu, özel­likle daha büyük tanklara ihtiyaç duyulacağı anlamı­na geliyor. Bununla beraber tamamen hidrojen yakıtına göre düzenlenmiş geleceğin yeni modelleri, büyük tank hacimlerine rağmen, konvensiyonel uçaklardan daha hafif olacak. Buradaki en önemli husus, yakıt maddesinin hafif oluşudur. Daha hafif uçakların, da­ha küçük motorlara ihtiyaçları vardır. Bunlar hem enerji tasarrufu için hem de çevre için elverişlidirler. Bugün­den itibaren piyasada bulunan motor aksanı, olduk­ça problemsiz bir şekilde hidrojen sistemine çevrilebilir. Üç jet motoru sıvı hidrojene göre düzenlenmiş “Tupelow-155″in 15 Nisan 1988’de ilk havalanışı hak­kında, “0 kadar sansasyonel olmasa bile Sovyetler Bir-liği’nin bu yöndeki bilinen ilk işaretleri belirlemesi, hayret edilecek bir şey”, diye yazıyordu. Fachblatt Nachrichten (Alman Sanayiciler Derneği Meslekî Ha­berler Gazetesi).

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.