EDİSON

25 Kasım 2008 tarihinde tarafından eklendi.

EDİSON
Gereksinmeler icatların anasıysa, Thomas Alva Edison’a (1847-1931) da icatların babası demek sanırız yerinde olur! 60 yıllık bir süre içinde edison 1.100’ü as­kın icat yapmış, bunların patent hakkını almıştır. Bun­ların en önemlileri fonograf (1877) ile elektrik ampulü­dür (1879). Edison son derece becerikli bir insan, kur­naz, açıkgöz bir iş adamı ve yorulmak bilmez bir işçiy­di. Günlerce hiç uyumadan çalışabilirdi. Dehayı şöyle tanımlar: “Deha yüzde bir esinse, yüzde doksan dokuz alın teridir.”
Edison küçükken edindiği bilgilerin çoğunu anne­sinden öğrendi. Annesi onun deneylere duyduğu doğuş­tan eğilimi destekliyor ve oğlunu başkalarının yaptığı keşifleri denemeye zorluyordu. Edison 12 yaşındayken gazete satarak hayatını kazanmaya başladı. Sonra bir trende şeker satıcılığı yaptı. Bir yandan da trenin yük vagonundaki “laboratuvarında” haftalık bir dergi bası­yordu. Sonra telgrafçılık öğrendi; daha başka birçok işlere girip çıktı. Hayatını kazanmak için sürekli çalışı­yor, bir yandan da telgraf üzerindeki deneylerini sürdürü­yordu.
1868’de oy kaydeden bir makine icat ettiyse de, bu makine pek tutunmadı. Ama bu onu yıldırmadı, he­men ardından yeni bir makine yaptı. Bu yeni makineyi sarraflar telgrafla altın fiyatlarını öğrenmek için geniş ölçüde kullanmaya başladılar. Edison bu icadından al­dığı parayla New Jersey’de, Newark’ta bir atelye açtı. Bu dükkânda maden bir yazı makinesi geliştirdi. 1876′ da Edison gene New Jersey’de, Mento Park’ta yeni bir laboratuvara taşındı, işte en büyük icatlarını bu labora-tuvarda gerçekleştirdi. Bunların ilki telefon için yaptığı karbon ileticiydi. 1877’de, kendi deyişiyle en sevdiği icadını yaptı: Fonograf, Telgrafhanede çalışırken gelen telgrafları daha kolay yazabilmek için bir tür “teyp” icat etmişti. Bir süre bu buluşu gizledi. Herkes onun telgrafları yanlışsız, çabuk yazışına şaşıyordu. Bu buluş Edison’a yeni ufuklar açtı. Sesleri bir yere kaydedip son­radan yeniden dinleyebileceğine inanıyordu. Uzun ça­lışmalardan sonra bu düşüncesini gerçekleştirdi. Böyle­ce ilk fonograf ortaya çıktı.
Edison 1879’da da, sonuçsuz kalan bir yığm deneyden sonra, ilk ampulü yapmayı başardı. Bundan sonra elektrikle ilgili buluşlar üzerinde çalıştı. 1891’de hareket eden fotoğraflar temeline dayanarak ilk sinema makinesini yapmayı başardı. Buna kinetoskop adını ver­di. Sonra buluşlar birbirini izledi. Bunların belli başlıları piller, çimento karıştırıcılar, diktafonlar, teksir makine­leridir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ALKOLÜN ETKİLERİ VE ZARARLILIK SINIRLARI