DİESEL MOTORU

25 Kasım 2008 tarihinde tarafından eklendi.

DİESEL MOTORU

Çoğu otomobillere gerekli enerjiyi daha ön­ceki konularda tanımlamış olduğumuz dört za­manlı benzin motorları sağlar. Öte yandan ener­jiyi başka çeşit motorlardan alan otomobiller de vardır. Bunların pek azı “diesel motoru” ile ça­lışır. Diesel motoru genellikle daha ağır ulaşım araçlarında —kamyon, lokomotif, gemi gibi— kul­lanılır. Lokomotiflerde ve gemilerde kullanılan diesel motorları gerçekten çok büyüktür.
Diesel motorunda buji de, karbüratör de
yoktur. Motor benzin yerine yağ yakar. Bu yağ makine yağı kadar ağır olmadığı gibi, gaz yağı kadar hafif de değildir. Diesel motorunda yakıt “kompresyon-ateşleme” sistemiyle yakılır. (Bunu benzin motorundaki kıvılcımla-ateşleme düzenine benzetebiliriz).
Pistonun emme zamanında, diesel motoru­nun silindirlerinden içeriye hava çekilir. Sıkış­tırma ya da kompresyon zamanında, piston ha­vayı o denli sıkıştırır ki, sıcaklık 500°C’a, hattâ daha yukarıya çıkar. Piston hareketini hemen he­men tamamlamak üzereyken, “enjektör” adı ve­rilen bir hortumla silindirin içine yakıt püskürtü­lür. Yakıt silindire girdiğinde ince bir sis tabakası halindedir ve içerideki çok sıcak havayla temas eder etmez hızla yanar. Bunun sonucu olarak, piston iş yaparak aşağıya doğru hareket eder. Dördüncü zamanda ise egzost gazları dışarı atılır. Sonra işlemler tekrarlanır.
Hava orijinal oylumunun onbeşte birine dü­şecek kadar sıkıştırılabilir. Buna “sıkıştırma (kompresyon) oranı” denir. Örneğin, motorun kompresyon oranı 15:1 deriz. Diesel motorların­da bundan daha yüksek (20:1’e kadar) ve daha düşük (12:1’e kadar) kompresyon oranları kulla -nıır. Bu ise benzin motorlarının kompresyon ora­nından cok daha yüksektir.
Diesel motoru benzin motorundan daha ye­terlidir. Yakıtının içindeki enerjinin % 40’ını kullanabilir. Benzin motorunda ise bu oran % 25’tir. Diesel motorunun benzin motorundan daha sağlam olması gereklidir. Yoksa benzin mo-torununkinden daha yüksek olan patlama basıncı­na dayanamaz. Bu da, diesel motorunun aynı güçte bir benzin motorundan daha ağır olmasına, dolayısıyla daha pahalıya çıkmasına yol açar. Şu var ki diesel motoru benzin motorundan daha geç eskir. Ayrıca benzin motoruna göre düşük hızlarda daha iyi çalışabilir; üstelik yakıtı da ben­zin kadar pahalı değildir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ÖKSÜZ İLÂÇLARIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU