DENİZLERDE YENİ YELKENLER

12 Ekim 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Uzay teknolojisi ürünü hafif ve yüksek per­formanslı maddelerle bilgisayar tasarımları, ye­ni bir teşebbüs olan kanat yelkenli teknenin yapımında birleştirildi. Yeni geliştirilen bu teknenin, kanat şeklindeki yelkenlen büyük yakıt tasarrufu sağlıyor. Sağlamlığı dikkatle kontrol edilmiş olan pa­ralel iki kanat, hafif bir alaşımdan yapılmış olan direklere monte edilmiştir. Bu kanatlara benzer bir kuyruk, kanatların rüzgâra göre ayarlanma­sına ve teknenin dengeli bir şekilde hareketine devam etmesine yardımcı olur. Kanatlar aşınma­ya karşı özel bir madde ile kaplanmışlardır. Ay­rıca kanatların içinde bulunan petek şeklindeki yapı, kanatların dayanıklılığını arttırmaktadır. Ka­nat yüzeyine yapılan basınç ise polyester kap­lama ile zararsız hale getirilmektedir. Böylece, bu karma yapı, başka bir destek sistemine olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. Aerodinamik yüzeyler uçlardaki flap sistemi­ne benzer bir sistemle kontrol edilmektedir. Bu sistem bilgisayar veya mürettebat tarafından yönetilebilmektedir. Bilgisayar, rüzgârın hızına, yö­nüne ve teknenin yapacağı harekete göre kanatların en uygun duruma getirilmesini sağlar. Teknede ranzalı bir kamara, tam teşekküllü bir mutfak, dümenci odası ve her türlü lüks bulunmaktadır. Dümenci odasında, bir kişi basit bir levye ile tekneyi kontrol edebilmektedir. Levyenin hareketi ile kanatlar rüzgâra karşı uygun du­ruma geçmektedir. Böylece aerodinamik güç, bir noktada toplanmaktadır. Bu tek elden kumanda sayesinde tekne bir kişi tarafından kullanıl­maktadır.
MBB’deki konferanslara katılan Teknik Termodinamik Enstitüsü’nden Prof.Manfred Fischer, şöyle ifade edior: “Yeni bir teknolojinin ilk aşamasında, sonucun ula­şılabilecek en iyi bir seviyede olduğu söylenemez. Me­selelerin denenmesi ve gösterilmesi, tekniğin işlemesi önemlidir. MBB’nin projesini, çevrede sorun yaratma­ması açısından yapılabilecek iyi bir çalışma olarak ka­bul ediyorum. Artık, hidrojen teknolojisinin esasları biliniyor. Böylece biz, daha fazla teknik sonuçlara ih­tiyaç duymuyoruz. Şimdi gerekli olan ayrıntılar çok dü­şünmeyi ve çok hayâl etmeyi gerektirir.”
Lufthansa da olumlu sinyaller veriyor. Yönetim ku­rulu teknik başkan yardımcısı Jürgen Weber, şunları söylüyor: “Hidirojen yakıtı, geleceğin yolcu uçakları için çok ilginç bir altematifdir. Gerçekleştirilmesine ka­dar, daha çok önemli güçlüklerin halledilmesi gere­kir. Lufthansa, bu hususta birçok uluslararası komisyonlarla birlikte çalışmalar yapıyor. Özellikle Hamburg’daki MBB firması ile sıkı bir işbirliği içinde­dir.”
Bu konudaki yapılacak her çalışma ve yardım, in­sanlık adına takdire şayandır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SMM UYDUSU DÜNYA ATMOSFERİNE GİREREK YANDI