BİYOLOJİK SAVAŞLA BAHÇELERİN SALYANGOZLARDAN ARINDIRILMASI

6 Ekim 2008 tarihinde tarafından eklendi.

Çok gözeli hayvanlardan, birin­cil ağızlılar (Protostomia) filumunun yumuşakçalar (Mollusca) dalına gi­ren geniş bir sınıftır salyangozlar. Vücutları, çıplak ya da bir parçalı kabukla örtülüdür. Kabuk kısmı, ço­ğunlukla bir eksen çevresinde konimsi biçimde kıvrılmıştır. Başta, dokungaçlar üzerinde gözler bulu­nur. Ağızlarında dişli dil(radula) var­dır. Bu hayvanlar, birçok bahçe sahibi için bela gibidirler. Bahçe sa­hipleri, bu beladan kurtulmak için pestisit dediğimiz kimyasal ilâçları kullanmaktadır. Ancak bu pestisiîler, salyangozları yok ettiği kadar, faydalı olan diğer canlılara, bitki ör­tüsüne, dolayısıyla insanlara da za­rarlı olmaktadır.
Oysaki, bahçeleri salyangozlar­dan temizlemenin çok basit ve ay­nı zamanda insanlar ve diğer canlılar için dezavantaj oluşturma­yan ilginç bir yöntemi daha vardır. Bu yöntemi şu şekilde açıklayabili­riz: Kuşların su içtiği, büyük fakat derin olmayan gölgelik alanlara yer­leştirilmiş su dolu kaplar, gün bo­yunca kendilerine nemli alanlar aramak durumunda olan salyan­gozlar için bulunmayan bir nimet gi­bidir. Bu kaplara, gönül rızası ile gelen salyangozlar, kolaylıkla bah­çe sahibi tarafından bir kovaya alı­narak, boş bir alana dökülebilir. Boş alanda bulunan, örneğin kirpi gibi hayvanlar ise, bu salyangozlar­dan kendilerine mükellef bir ziyafet çekerler.Sonuçta, bahçenin temizlen­mesi bir haftada tamamlanır. Zarar­lılara karşı kimyasal savaş yerine, biyolojik savaş tamamlanmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SOĞANIN KUŞ SAĞLIĞINDAKİ ÖNEMİ